Přejít k hlavnímu obsahu
Reklama

Co je třeba vědět před založením firmy?

Unsplash
Text: Tatiana Urbanová, Foto: Unsplash/19.11.2020
Před samotným založením společnosti je nutné promyslet spoustu otázek. Budoucí fungování společnosti, náročnost její administrativní správy i práva a povinnosti zakladatelů je vhodné upravit již při samotném založení.
Reklama

Pokud nemáte se zakládáním společností zkušenosti a neorientujete se v příslušných zákonech, založení firmy je doporučováno přenechat profesionálům, což Vám ušetří spoustu času, starostí a v neposlední řadě i peněz. Přesto je ale vhodné vědět o zakládacím procesu aspoň základní informace a co nejvíce promyslet budoucí fungování společnosti.

Jakou formu společnosti zvolit?
Nejvíce využívanou společností pro podnikání v České republice je jednoznačně společnost s ručením omezeným (s.r.o.). To ale neznamená, že si musíte založit právě tuto společnost, ale naopak můžete vybírat i z jiných forem. České právo upravuje veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.) a akciovou společnost (a.s.), další druhy společností je možné založit podle práva Evropské unie. Evropské společnosti se ale pro začátky podnikání prakticky téměř nevyužívají.

Každá z forem obchodních společností má své výhody i nevýhody, se kterými je třeba se seznámit a na základě toho se rozhodnout, která společnost je pro Vás nejideálnějším řešením. Zpravidla to však bude právě s.r.o. s ohledem minimální základní kapitál ve výši 1,- Kč a omezenému ručení společníků za dluhy společnosti vlastním majetkem zakladatele.

Jak vypadá proces vzniku společnosti?
Společnost se zakládá na základě zakladatelského právního jednání, kterým je v případě jednočlenné společnosti zakladatelská listina a v případě, že společnost zakládá více osob, společenské smlouva. Zakladatelské listina i společenská smlouva musí obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti a musí být sepsány notářem.

Poté, co notář vyhotoví zakladatelské právní jednání, je třeba podat návrh soudu na zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Zápis je v tomto případě povinný a pokud nebude společnost do obchodního rejstříku zapsána, tak platně nevznikne.

Co je dobré si promyslet předem?
Jak již bylo řečeno, společnost může, v některých případech i musí, založit i více zakladatelů. Je tak nezbytné si uvědomit, jestli dáte přednost podnikání sami za sebe nebo společně s jinými. Obě možnosti mají několik kladů i záporů. Pokud se přeci jen rozhodnete, že bude společníků více, je vhodné zvolit lichý počet. V takovém případě nedojde k remíze při hlasování.

V zakládajícím dokumentu je třeba uvést, mimo jiné, budoucí název společnosti, je třeba jej proto vymyslet předem. Název firmy nesmí být klamavý ani zaměnitelný s jinou již existující firmou, měl by být také snadno zapamatovatelný a dobře vyslovitelný.

Je dobré myslet také na organizaci společnost, pravomoci jednotlivých orgánů a dohled nad jejich činností. V určitých případech je také vhodné upravit odlišně od zákona práva a povinnosti společníků.

Je jasné, že před samotným založením společnosti musíte mít aspoň základní představu o jejím fungování a dalších podstatných náležitostech. To platí i v případě, že se obrátíte na profesionála a společnost nezakládáte sami vlastními silami.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama