Přejít k hlavnímu obsahu
Reklama

L’Oréal chce inspirovat k ochraně planety i spotřebitele, a proto zavádí nové značení výrobků

Text: Tatiana Urbanová, Foto: Unsplash/30.7.2020
Spotřebitelé, kteří nakupují výrobky společnosti L’Oréal, dostanou šanci rozhodovat se při výběru jednotlivých artiklů nejen podle ceny nebo účinnosti, ale i na základě jejich environmentálního dopadu. Světový kosmetický gigant totiž v rámci své iniciativy „L´Oréal pro budoucnost“ vytvořil speciální značení, které dává více než 1,5 miliardě jeho spotřebitelů možnost informované volby.
Reklama

Ve snaze o udržitelnost hraje velkou roli přesné hodnocení dopadu výrobků na životní prostředí, díky němuž pak lze zavést také opatření k jeho snížení. Společnost L´Oréal věří, že je její odpovědností sdílet tyto informace se zákazníky, aby se mohli rozhodovat informovaně a podle zásad udržitelnosti. Lidé se totiž rádi podílejí na ochraně životního prostředí, pokud je splněna důležitá podmínka - transparentnost. Společnost proto vyvinula systém označování, který spotřebitele informuje o environmentálních a sociálních dopadech jednotlivých produktů.

Aby měli spotřebitelé k dispozici jasné a užitečné informace, probíhá toto označování na stupnici od A do E, kde produkt „A“ se považuje za „nejlepší ve své třídě“ z hlediska dopadů na životní prostředí ve své kategorii. Skóre dává spotřebiteli přesnou představu o tom, jaký dopad má daný produkt na planetu při zohlednění 14 faktorů, jimiž jsou například emise skleníkových plynů, nedostatek vody, okyselení oceánu nebo dopad na biologickou rozmanitost.

Tyto faktory se přitom sčítají napříč celým životním cyklem výrobku. Započítává se do nich například voda využívaná k vypěstování rostlin pro ingredience výrobku, materiály potřebné k výrobě obalů nebo odpad vzniklý při recyklaci.

U vlasové kosmetiky se počítají i emise uhlíku vzniklé při ohřevu vody na sprchu či voda pro opláchnutí. Nechybí ani dopady provozu výrobní továrny nebo dopravy během distribuce. Jak se přitom zjistilo, u kosmetiky mají největší dopad na životní prostředí uhlíková stopa a ohrožení vody.

Označování je nyní přístupné na webových stránkách produktů pro řadu Garnier Haircare ve Francii. Společnost chce postupně rozšiřovat systém označování na další řady i trhy včetně Česka, pro které bude zaveden v roce 2022. Do téhož roku chce také L’Oréal aplikovat značení na všechny výrobky skupiny v kategorii produktů pro oplachování.

Metodika ověřená externími auditory
Při vývoji systému environmentálního a sociálního označování výrobků spolupracovala společnost L'Oréal s jedenácti nezávislými vědci a výsledky ověřil nezávislý auditor, společnost Bureau Veritas Certification. Cílem bylo vytvořit metodiku, která je v souladu s pokyny Evropské komise.

Zákazníci mohou srovnávat produkty v rámci téže kategorie, jakou jsou například šampony, kondicionéry, hydratační krémy a podobně. Například šampon se srovnává s více než tisícem dalších šamponových produktů společnosti L'Oréal. Výzkumníci ale mysleli i na rizika nadměrné segmentace, která by vedla k zavádějícímu hodnocení.

To by nastalo, pokud by existovaly například samostatné hodnotící stupnice pro dvě podskupiny deodorantů prodávaných běžně v podobě sprejů a roll-onů. Spotřebitel by pak sprej hodnocený písmenem B vnímal jako lepší volbu než roll-on s písmenem D. Ve skutečnosti mají roll-ony daleko menší ekologický dopad než spreje. Z tohoto důvodu byly obě podskupiny zahrnuty do jedné hodnotící kategorie. 

“Čím více víme, tím lépe můžeme jednat. A lidé dnes chtějí jednat,” říká Clémence Gosset, která je ve společnosti L’Oréal zodpovědná za systém zvaný “Product Environmental & Social Impact Labelling”. Jak totiž potvrdil výzkum, který si společnost nechala udělat začátkem letošního roku, značení má přímý vliv na změnu spotřebitelského chování a vede k ekologii nakloněnému smýšlení.

Čtěte také: L’Oréal už nebude používat u svých produktů rasistická slova jako “bílý” nebo "bělící"

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama