Přejít k hlavnímu obsahu
Reklama

Ženy chtějí mít slovo při jednání o změně klimatu

Unsplash
Text: Tereza Čaladi, Foto: Unsplash/18.12.2020
Před příští konferencí OSN o změně klimatu (AKA COP26) se britské vedoucí představitelky v oblasti klimatu spojily a položily si otázku: Kde jsou všechny ženy?
Reklama

V kampani zahájené minulý týden více než 400 vedoucích představitelek z Británie v oblasti klimatu – včetně podnikatelek, poslankyň a celebrit – vyzvalo k větší odpovědnosti a transparentnosti v oblasti rovnosti žen a mužů (neboli do očí bijícího nedostatku) ve vedení COP26. V otevřeném dopise britské vládě, podepsaném Emmou Thompsonovou, Ellie Gouldingovou a Lily Coleovou, signatářské strany volají po silnějším zastoupení žen v současném týmu vedení COP26, kterému v současnosti dominují muži.

Hlavní konference o klimatu se má konat příští listopad v Glasgow a zúčastní se jí hlavy států, odborníci na klima a aktivisté z celého světa. Je jasné, že opatření v oblasti klimatu mají stále drtivý genderový problém. V současné době ženy zastávají méně než 25% vedoucího týmu COP26, kteří jsou odpovědní z nastavení jeho agendy.

Co kampaň požaduje před COP26 Kampaň organizovaná SHEChangesClimate požaduje, aby vedoucí tým COP26 umožňoval rovnou účast žen. Poskytuje také důkazy o tom, že zahrnutí žen do rozhodovacích a vyjednávacích rolí konference zajistí vyváženější rozhodovací proces.

Dopis zdůrazňuje, že podle výzkumu Akčního plánu pro rovnost žen a mužů – ke kterému se britská vláda přihlásila na loňské konferenci OSN o změně klimatu – změny klimatu neúměrně ovlivňují ženy a dívky. Pokud jde o opatření v oblasti klimatu, mají také zásadní role v rodině a komunitě. Proto je jejich vstup zásadní.

„Předsednictví COP26 je zkouškou závazku Spojeného království k rovnosti žen a mužů,“ říká Malini Mehraová, generální ředitelka GLOBE International, o genderové nerovnosti. „Ženy jsou polovinou populace a musí být polovinou nejvyššího představenstva.“

„Veřejnost to chápe a globální klimatická komunita to očekává. Právě teď Spojené království selhává v testu politického vedení a vysílá špatný signál. Vláda musí jednat nyní, aby zajistila rovné zastoupení v rozhodování COP26. “

Dr. Mya-Rose Craigová (aka Birdgirl) dodala: „Nebudeme úspěšní v řešení klimatické krize bez začlenění žen. Abychom byli efektivní a úspěšní, můžeme a musíme mít genderově vyvážený tým.“

Dalšími signatářkami kampaně jsou Caroline Lucasová MP, ředitelka pro udržitelnost Google Kate Brandtová, aktivistka Rosamund Adoo-Kissi-Debrahová a laureátka Nobelovy ceny míru Jody Williamsová.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama